• Thanh toán bằng tiền mặt: Thanh toán trực tiếp tại công ty hoặc bên thu hộ.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Khách chuyển khoản vào số tài khoản:

CHỦ TK: LÊ ĐĂNG TIẾN

VIETCOMBANK – CHI NHÁNH THANH XUÂN

STK: 0451.000.367876

BIDV – CHI NHÁNH THANH XUÂN

STK: 2221.0000.612846